Heim

Program 1. halvår 2024


Torsdag 18. januar kl 19 .00 John Olav Selstø

Torsdag 1. februar kl 19.00 Leif Holthe

Torsdag 15. februar kl 19.00 Jørn Åsulf Vrålstad

Torsdag 29. februar kl 19 .00 John Olav Selstø

Torsdag 14. mars kl 19.00 Åge Solsvik

Torsdag 11. april kl 19.00 Ole-André Eliassen

Torsdag 25. april kl 19 .00 John Olav Selstø

 


  

 Alle møta er på Bø bedehus

 Hjarteleg velkommen!


Artig sak frå Bø Blad sitt arkiv frå 25.02.88

Trykk på biletet for å få det større!

Misjonens mål:

Verden for Kristus

 

Jesus bad oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler (Matt 28,18ff). Vi ønsker å nå nye folkegrupper med budskapet om ham, gjennom å bidra til at det vokser frem livskraftige kirker av troende som ved sin bekjennelse og sitt liv tjener sine medmennesker.

 

Det er det vår viktigste oppgave som misjonsbevegelse å gi mennesker muligheten til å bli kjent med Jesus. Vi har et budskap om forsoning mellom Gud og mennesker, og et ønske om forsoning og nestekjærlighet mellom mennesker.

 

Vi ønsker å bidra gjennom å støtte og etablere lokale menigheter og felleskap som bygger på Guds ord, samtidig som de er lokalt forankret og gir rom for alt det positive i den lokale kulturen. Vår hovedprioritet er å nå ut til folkegrupper som ikke har fått muligheten til å ta standpunkt til Bibelens budskap. Vi har også et nært samarbeid med mange lokale kirker i Sør-Amerika, Afrika og Asia, og driver også et utstrakt bistandsarbeid på flere av våre misjonsfelter.

 

Som kristne har vi også et grunnleggende kall til å være Kristi hender og føtter. Det å vise medfølelse, omsorg og kjærlighet i praktisk gjerning er en selvfølgelig del av vår visjon: Verden for Kristus. I møte med syke, fattige og undertrykte er det vår plikt og vår glede å vise respekt, medmennesklighet og kjærlighet, uavhengig av kjønn, religion og rase.

 

Vi har et naturlig fokus på langsiktig utviklingsarbeid i de områdene hvor vi er tilstede. I samarbeid med våre lokale kontakter har vi en unik mulighet til å bidra til en bedre fremtid for enkeltmennesker og lokalsamfunn. NLM ønsker å bidra til en verden med fred, rettferdighet og håp.

 

Les meir om NLM her!